Häiriöistä

Luonnollisesta taustamelusta häiritsevään huonekaikuun ja kellotuksen synkronointivirheistä dynamiikan ongelmiiin, analogiset suhinat, särinät, säröt ja rätinät, digimaailman pokseet, napseet, hälyt ja hälinä.

Häiriöt voivat olla myös erilaisia yksittäisiä ääniä kuten kolahduksia, yskimistä, mikrouunin tai kännykän piippausta, tuolin raahaamista lattiaa vasten tai vaikka maadoituksesta johtuvaa huminaa. Joskus äänitetty signaali on ollut liian voimakkaalla tasolla ja ääni on säröytynyt.

Digitaalinen audio on numerokoodia. Tätä koodia voidaan tarkastella ja muokata monin tavoin jopa sekunnin sadastuhannesosien tarkkuudella. Näissä digitaalisissa prosesseissa syntyy usein myös sekunnin tuhannesosien pituisia amplitudiltaan vaihtelevia häiriöitä, piikkejä, jotka kuuluvat ja/tai "tuntuvat" erilaisina napseina ja rätinöinä. Nämä säröytymät koetaan myös yksinkertaisesti digitaalisena "kovuutena" tai "kylmyytenä".

 Napsuja esimerkissä 8

Hyödyllinen audiomateriaali ja häiriöäänet ovat molemmat osa tätä samaa koodia. Uusimpia menetelmiä ja työkaluja käyttämällä voimme onneksi muokata tätä koodia ja samalla minimoida häiriöiden osuuden.

Audiotohtori käsittelee ja poistaa häiriöt kirurgin tarkkuudella. Käsitelty audio on puhdistettu liasta ja roskasta, jäljelle jää häiriövapaa käyttökelpoinen materiaali.


Audiossa voi siis olla ja yleensä onkin useita erilaisia ongelmia, alla niistä muutamia esimerkkejä. 

Yleisesti ottaen jälkikäsitellyt versiot ovat useita desibelejä voimakkaammalla tasolla kuin alkuperäiset käsittelemättömät tallenteet. Näihin esimerkkeihin olen kuitenkin tasannut äänitteiden LUFS-arvon, ne siis kuulostavat yhtä voimakkailta. Käsiteltyjen versioiden tasoa on pudotettu huomattavasti, jotta näissä esimerkeissä kuuluisi selkeästi äänenkäsittelyn muutkin erot kuin pelkkä voimakkuus.

*Poikkeuksena esimerkki 2 "Dialogin säätö", jotka on molemmat tasattu True Peak arvoon -1dB. Nämä molemmat versiot soivat niin sanotusti täysillä. Käsitelty versio vain kuulostaa voimakkaammalta, koska sen LUFS-arvo on pienempi.


Jos soitin ei avaudu voit kuunnella audio-esimerkkejä täältä Soundcloud


Esimerkki 1 Taustahäly (Yhdistys)

Hälyisessä tilassa etäältä taltioitu keskustelu. Käsitellyssä versiossa on häivytetty taustamelua ja yksittäisiä häiriöääniä kuten mikrouunin piippaus. 

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -20.1 LUFS.Esimerkki 2 Dialogin säätö (Koreografiaa)

Digitaaliset artefaktit ja muuta pientä siivottu, äänensävy ja dynamiikka säädetty. 

Loudness: TRUE PEAK LEVEL molemmissa -1.0 dB. LUFS Integrated: alkuperäinen -20.0, säädetty -14.2.Esimerkki 3 Samankaltaistaminen, äänen selkeys ja stereokuva (Podcast on saanut rahoitusta)

Tässä esimerkissä kuuluu poikkeuksellisesti käsitelty versio ensin ja alkuperäinen käsittelemätön äänite jäljempänä.

Alkuperäisessä äänitteessä miehen puhe on editoitu kasaan toisistaan poikkeavan kuuloisista otoista. Nämä otot on todennäköisesti taltioitu eri laitteistoilla ja erilaisissa tiloissa. Käsitellyssä versiossa on samankaltaistettu eri ottojen äänikuvaa, parannettu äänen selkeyttä ja stereokuvan erottelevuutta, sekä vaimennettu alkuperäisessä äänitteessä olevaa oikean kanavan 15.35 kHz:n vinkunaa.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin-20.0 LUFS.Esimerkki 4 Kohinan poisto (Koijärven joutsenet)

Esimerkissä on äänitetty joutsenia etäältä. Tästä johtuen tallennuslaitteistosta on tullut huomattavaa kohinaa heikon signaali-kohinasuhteen seurauksena. Korjatussa versiossa on tuotu esille joutsenien äänet, poistettu kohinaa ja napseet sekä äänityslaitteistosta peräisin oleva reilu 15kHz:n vinkuna.

Aina kaikkea kohinaa ei edes kannata poistaa. Tilanteesta riippuen voi audioon jättää hieman kohinaa mukaan ihan luonnollisuudenkin kannalta.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -19.0 LUFS.Esimerkki 5 Matalien taajuuksien häiriöt/Plosivet (Ylen uutisessa)

Tässä pari esimerkkiä matalien taajuuksien häiriöiden poistosta. Näitä häiriöitä syntyy kun esimerkiksi mikrofonia, tai pöytää jolla mikrofoni lepää tönäistään tai vaikka huoneen ovi tempaistaan kiinni. Nämä häiriöt voivat olla myös ns. plosiveja, eli voimakkaiden P ja B-äänteiden tuottamia ilmavirtoja, jotka suoraan mikrofonin kalvoon osuessaan tuottavat matalan "tumahduksen".

Ensimmäisessä esimerkissä on poistettu matalan häiriöäänen lisäksi taustamelua, jälkimmäisessä esimerkissä on poistettu myös rätinää.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, kaikissa noin -18.4 LUFS.Esimerkki 6 Kaikuisan dialogin korjaaminen (Pegasus ja Kalat)

Esimerkissä luennoitsijan puhe tallennettu erittäin kaikuisessa tilassa videokameran omalla mikrofonilla. Korjatussa versiossa kaiuntaa vähennetty ja ääntä selkeytetty,

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -17.6. LUFS.Esimerkki 7 Säröytyneen äänen korjaaminen (Idästä)

Esimerkissä tallennettu ääni on ollut liian voimakkaalla tasolla, jolloin se on säröytynyt kun digitaalinen 0-taso on ylittynyt. 0-tason ylittävä digitaalinen aaltomuoto ei enää ole kaunis pyöreä aalto, vaan aaltomuoto muuttuu pelkäksi suoraksi viivaksi. Tämä kuuluu digitaalisessa audiossa esimerkin kaltaisena särönä. Esimerkin ensimmäinen sana "Idästä" on selkeästi säröytynyt. Korjatussa versiossa aaltomuoto palautettu normaaliksi.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -17.7 LUFS.Esimerkki 8 Napseet (Musiikin masteroinnista)

Tässä on syy jonka takia alunperin perustin Audiotohtorin ja erikoistuin nimenomaan digitaaliseen audion restaurointiin. Huomasin aikoinaan, että näitä napsuvia musiikkimastereita oli erikoisen paljon liikkeellä. Outoa kyllä, mutta napseita kuuli aivan isolla rahalla tehtyjä maailmanluokan julkaisuja myöten.

Tässä pari pientä pätkää Suomen varmaankin arvostetuimmasta musiikin masterointiin erikoistuneesta studiosta. Nämä ikävät digitaaliset napseet ovat tulleet juuri masteroinnin yhteydessä. Ensin muutama sekunti napsuvaa masteria ja heti perään korjattu versio.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, ensimmäiset esimerkit noin -14.4 LUFS ja toiset esimerkit noin -9.7 LUFS.Esimerkki 9 Voimakas digitaalinen artefakti (44 tonnia tavaraa)

Esimerkissä korjattu yksittäisiä artefakteja.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -22.1 LUFS.Esimerkki 10 synkronointivirheet (Ilta 8 aikaan)

Esimerkki tallennettu tilamikrofoneilla (ilman lähimikkiä) käyttäen laajaa stereoparia. Oikean ja vasemman äänityskanavan välinen synkronointi ei pysy tasaisena ja tämä aiheuttaa ikäviä virheitä audioon kuten napsuja, vaihevirheitä ja pätkimistä. Käsitellyssä versiossa synkronointi on korjattu ja taustamelua hieman häivytetty.

Esimerkeissä äänitasot on tasattu, molemmat noin -20.8 LUFS.